Strona główna Galeria O nas Kontakt
 

- kierownik budowy (w oparciu o posiadane uprawnienia budowlane, kwalifikacje oraz szerokie doświadczenie oferujemy nadzór nad właściwym wykonaniem robót
  budowlanych a także prowadzenie niezbędnej dokumentacji);

- inspektor nadzoru (zapewniamy rzetelną reprezentację interesów inwestora eliminując ryzyko związane z zaniedbaniami i niesolidnością wykonawcy robót);

- przeprowadzamy okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i budowli (roczne i pięcioletnie).

Tel. 607 26 33 85, 519 056 365